Do Ré Mi Fa Sol La Si
Fixed do solfège – The names of the notes in Romance languages. In Fixed do, each syllable corresponds to the name of a note. This is analogous to the Romance system naming pitches after the solfège syllables, and is used in Romance and Slavic countries, among others, including Spanish-speaking countries.

In the major Romance and Slavic languages, the syllables Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, and Si are used to name notes the same way that the letters C, D, E, F, G, A, and B are used to name notes in English. For native speakers of these languages, solfège is simply singing the names of the notes, omitting any modifiers such as “sharp” or “flat” to preserve the rhythm.

This system is called fixed do and is used in Belgium, Brazil, Spain, Portugal, France, Italy, Romania, Latin American countries and in French-speaking Canada as well as countries such as Russia, Ukraine, and Bulgaria where non-Romance languages are spoken.

Traditional fixed do

Note name Syllable Pronunciation Pitch class
English Romance Anglicized Italian
C ♭ Do ♭ do /doʊ/ /dɔ/ 11
C Do 0
C ♯ Do ♯ 1
D ♭ Re ♭ re /ɹeɪ/ /rɛ/ 1
D Re 2
D ♯ Re ♯ 3
E ♭ Mi ♭ mi /miː/ /mi/ 3
E Mi 4
E ♯ Mi ♯ 5
F ♭ Fa ♭ fa /fɑː/ /fa/ 4
F Fa 5
F ♯ Fa ♯ 6
G ♭ Sol ♭ sol /soʊl/ /sɔl/ 6
G Sol 7
G ♯ Sol ♯ 8
A ♭ La ♭ la /lɑː/ /la/ 8
A La 9
A ♯ La ♯ 10
B ♭ Si ♭ si /siː/ /si/ 10
B Si 11
B ♯ Si ♯ 0

In the fixed do system, shown above, accidentals do not affect the syllables used. For example, C, C ♯, and C ♭ (as well as C and C, not shown above) are all sung with the syllable “do”.

Hoe noem je Do re mi fa sol la Si Do?

Diatonische ladders – Toonladders met slechts secundes als intervallen: Een voorbeeld is de traditionele toonladder do re mi fa sol la si do, waarbij de toonafstanden tussen mi en fa en die tussen si en do een kleine secunde vormen, en alle anderen een grote secunde. Deze ladders hebben een duidelijk hoorbaar tonaal centrum, en men neemt een grondtoon waar.

 • , 6-tonige voorloper van de majeurladder.
 • Modaal : In muziek worden de 6 of 7 zogenaamde of gebruikt.

Mineurtoonladder in A

 • Tonaal :
  • Majeur : ook wel grote-tertstoonladder genoemd (de meest voorkomende toonladder)
  • Mineur : ook wel kleine-tertstoonladder genoemd. Hier zijn 3 variaties mogelijk
   • Natuurlijke mineurladder of melodisch dalend: kleine terts, kleine sext en klein septime, bijvoorbeeld c-d-es-f-g-as-bes-(c).
   • Harmonische mineurladder : kleine terts en sext, groot septime, bijvoorbeeld c-d-es-f-g-as-b-(c).
   • Melodische mineurladder of melodisch stijgend: kleine terts, grote sext en septime, bijvoorbeeld c-d-es-f-g-a-b-(c).
  • :
   • Spaanse zigeunerladder: variant op de majeurtoonladder: met verlaagde 2e en 6e toon. Voorbeeld: c-des-e-f-g-as-b-(c) Ook andere varianten komen voor.
   • Balkanladder: variant op mineurtoonladder, soms met verhoogde 4e toon. Voorbeeld: c-d-es-fis-g-as-b-(c)
  • , varianten op zowel de mineurladder als de majeurladder.

Welke noten zijn Do Re Mi?

De theorie in vogelvlucht – Submenu Er zijn twee systemen voor het benoemen van notennamen : C – D – E – F – G – A – B – C Do – Re – Mi – Fa – Sol – La – Si – Do Het eerste wordt o.a. in Nederland en Duitsland gebruikt. Het tweede wordt o.a. in België en Frankrijk gebruikt. Bovenstaande kun je ook gebruiken om te vertalen, want C = Do, D = Re enz.

We zullen op deze pagina beide benamingen gebruiken (bv. C / Do ). We noemen bovenstaande reeks een toonladder die verder kan doorlopen naar boven of beneden, Van rechts naar links een letter lager is steeds een toon lager, van links naar rechts een letter hoger is steeds een toon hoger, Alle muziek is gebaseerd op een of andere toonladder,

Een toonladder kan beginnen op elke willekeurige begintoon, die dan tevens de naam van de toonladder vormt. Het alfabet van de muziek (de notennamen ) loopt van A t/m G (volgens het eerste systeem ), waar na iedere G / Sol opnieuw de A / La volgt. De toonladder van A / La gaat precies volgens het alfabet ( A t/m G ), dan A,

De eindtoon van een toonladder is precies acht opeenvolgende tonen hoger dan de begintoon, we noemen deze afstand een octaaf, Voor het vertalen naar het tweede systeem gebruiken we weer de eerste tabel : A = La, B = Si, C = Do enz. Zo leer je beide systemen naast elkaar te gebruiken. We kunnen een toonladder ook over meerdere octaven spelen, bijvoorbeeld over 2 octaven : A – B – C – D – E – F – G – A – B – C – D – E – F – G – A La – Si – Do – Re – Mi – Fa – Sol – La – Si – Do – Re – Mi – Fa – Sol – La Je kunt het octaaf ook aanduiden met behulp van een cijfer.

You might be interested:  Come Si Fa Un Sondaggio Su Instagram?

Op iedere C / Do verandert de octaafaanduiding met een cijfer hoger/lager en zit je in een volgend/vorig octaaf, Dit is handig wanneer we straks gebruikmaken van een stemapparaatje met deze octaafaanduiding, Met dit cijfer wordt bij een stemapparaatje het aantal octaven, gerekend vanaf de meest linkse C / Do van de piano of vleugel, bedoeld.

 • Er bestaat echter ook een absoluut systeem voor gevorderden om de octaven mee aan te duiden, maar dat laten we hier verder buiten beschouwing.
 • Dezelfde toonladder met octaafaanduiding ( t.o.v.
 • Piano) : A3 – B3 – C4 – D4 – E4 – F4- G4 – A4 – B4 – C5 – D5 – E5 – F5 – G5 – A5 La3 – Si3 – Do4 – Re4 – Mi4 – Fa4- Sol4 – La4 – Si4 – Do5 – Re5 – Mi5 – Fa5 – Sol5 – La5 We behandelen voor het leren stemmen hier verder alleen de toonladder van C / Do,

Er zijn hele en halve toonsafstanden tussen twee opeenvolgende tonen van de toonladder mogelijk. Een hele afstand is uiteraard twee keer zo groot als een halve afstand, houd hier rekening mee bij het stemmen ! Er zit standaard een halve toonsafstand tussen de tonen E – F / Mi – Fa en tussen B – C / Si – Do,

Waar komt Do Re Mi vandaan?

Wat is het do-re-mi? – De officiële benaming van muzieknoten is het A-B-C zoals je ook op onze website kunt leren. Voor zang zijn deze letternamen alleen niet zo makkelijk om te zingen (denk maar aan de letter Fffff waarbij je helemaal geen klank kunt maken), waardoor een andere manier van uitspreken van noten gewenst was.

Wat betekent de toonladder?

Toonladders – Een toonladder is de basis van een muziekstuk. Simpel gezegd is het een ladder van meerdere noten van laag naar hoog of juist van hoog naar laag. De eerste noot van een toonladder wordt de grondtoon genoemd. Een toonladder is een reeks van toonhoogtes met tussen iedere toonhoogte een bepaalde toonafstand.

Hoe klinkt Fis?

Fis (muziek) – Wikipedia Dit artikel gaat over de muzieknoot. Voor de programmeertaal, zie (F#) Notatie van de Fis De Fis is een met een halve verhoogde F. In de praktijk is zij, althans op toetseninstrumenten, dezelfde toon als de (G♭), een met een halve toon verlaagde G. Op instrumenten die op gestemd worden, ligt de Fis net iets hoger dan de Ges. De Fis wordt geschreven als F# of F♯.

Wat zijn diatonische akkoorden?

Diatonische akkoord progressies – Het woord diatonisch betekent slechts het gebruik van noten binnen een toonladder. Daarom gebruikt een diatonische akkoordenschema alleen noten die binnen een toonladder liggen. Dus, een diatonische akkoordenschema dat een C majeur toonladder gebruikt zou iets zijn als C-G-Am-F. Dit zijn vrij eenvoudige akkoordenschema’s die vrij harmonieus zijn.

Wat zijn 8e noten?

Achtste noot en zestiende noot – Een achtste noot is de helft van een kwart noot. Er passen dus 2 achtste noten in een kwart noot, 4 achtste noten in een halve noot en 8 achtste noten in een hele noot. De nootduur van een achtste noot is een halve tel. Een achtste noot kun je opschrijven door een dicht bolletje met stok en een vlaggetje: Een zestiende noot is weer de helft van een achtste noot en duurt dus een kwart tel (dus in één tel gaan 4 zestiende noten). Je kunt een zestiende noot noteren met een extra vlaggetje: Als 2 of meer achtste of zestiende noten na elkaar worden gespeeld, dan kun je ze met elkaar verbinden en dus als volgt noteren: Combinaties van achtste en zestiende noten zijn ook mogelijk: Het lezen van achtste en zestiende noten is lastiger dan hele, halve en kwart noten, omdat het sneller gaat. Je moet dus goed ‘op je tellen passen’! Kijk en luister naar het volgende voorbeeld. Tel mee met de metronoom en merk hoe er 2 achtste noten in één tel gaan en hoe er 4 zestiende noten in één tel gaan. De metronoom begint weer met 4 tellen voordat de noten beginnen te spelen.

Welke letter is Sol?

De meest gebruikte sleutel is de g -sleutel of solsleutel. De g-sleutel stelt een gestileerde letter G voor die de ligging van de eengestreepte g (g’) of sol aangeeft op de lijn die door de binnenste krul van de sleutel omvat wordt.

Wat zijn de hardste noten?

De meeste noten zijn eigenlijk geen noten – In het algemeen bedoelen we met de term ‘noten’ de verzameling van olieachtige vruchten met een pit in een (al dan niet) harde schaal. En als je bij het woord ‘vruchten’ meteen moet denken aan fruit dan zit je goed. Noten vallen inderdaad onder het fruit. Do Ré Mi Fa Sol La Si Macadamianoten zijn keihard om te kraken en de hardste noot ter wereld!

You might be interested:  Come Si Fa A Smettere Di Fumare?

Wie heeft de toonladder bedacht?

1500 jaar geleden: Romeins genie tekende de eerste muzieknoten op

Het vroegst bekende voorbeeld van geschreven muziek dateert uit de 6e eeuw, toen de Romeinse filosoof Boëthius de noten van de twee octaven die toen in gebruik waren met letters weergaf. Hij hanteerde een schaal die van A tot O liep, waarbij A voor de laagste en O voor de hoogste noot stond. Dit wordt meestal het ‘notenstelsel van Boëthius’ genoemd, maar volgens bronnen bestond er al rond 150 een vergelijkbaar systeem, ontwikkeld door de Griekse wetenschapper Ptolemaeus, en Boëthius is dan ook waarschijnlijk niet de uitvinder.Pas rond 1020 ontwierp de Italiaanse muziektheoreticus Guido van Arezzo de huidige muzieknotatie, waarbij de noten op lijnen staan die de hoogte aangeven.

© Wikimedia Commons Guido voerde ook de gewoonte in om de noten uit te spreken als ‘do-re-mi-fa-sol-la-ti’. Hij gebruikte de eerste lettergrepen van de hymne Ut queant laxis over Johannes de Doper. Deze aanduidingen worden nog steeds gebruikt in o.a. Spanje en Italië, terwijl wij in West-Europa zijn overgestapt op de letters ‘C-D-E-F-G-A-B’.

Wat is de naam van Do?

Do, artiestennaam van Dominique Rijpma van Hulst (Eindhoven, 7 september 1981), is een Nederlandse zangeres en presentatrice.

Welke noten zijn er allemaal muziek?

We gebruiken de eerste 7 letters van het alfabet om de muzieknoten een naam te geven: A, B, C, D, E, F en G. Als je die op een piano speelt, gebruik je de witte toetsen, en die noemen we de stamtonen. In het rijtje A B C D E F G klinkt A het laagst, en G het hoogst.

Wat is diatonisch?

Diatonisch uitleg. Wat is een diatonische toonladder – Muziektheorie De muziekterm diatonisch stamt af van het Grieks en betekent: langs hele tonen. Een diatonische toonladder was de gebruikelijke toonladder tot en met het jaar 1000. In deze tijden werd veel gebruik gemaakt van kerktoonladders.

 • Twee van deze toonladders zijn de hedendaagse majeur toonladder en mineur toonladder.
 • Respectievelijk de Ionische en de Aeolische toonladders.
 • In die tijd werd namelijk geen gebruik gemaakt van de zwarte toetsen van een klavier, enkel van de witte.
 • Deze 7 witte toetsen op een klavier werden achter elkaar gespeeld.

Hiermee ontstond automatisch een diatonische toonladder. Kenmerkend voor de diatonische toonladder is de onderverdeling van een oktaaf in 5 hele toonafstanden en 2 halve toonafstanden. Een voorbeeld at iedereen kent, maar wellicht niet weet dat het om een diatonische toonladder gaat is het bekende: do, re, mi, fa, so, la, ti, do.

Hoe herken je majeur of mineur?

Even in het kort. Het verschil tussen majeur en mineur verwijst naar de afstand tussen de eerste en derde toon van de toonladder. In majeur is dit verschil groot (4 halve tonen) en in mineur klein (3 halve tonen). Mineur klinkt meestal droeviger dan majeur.

Welke toonladder heeft 4 mollen?

De Toonsoort As: – In de toonsoort van As hebben we 4 mollen, dit zijn de Bes, Es, As en Des. Dat betekent dat de tonen B, E, A en D verlaagt wordt naar een Bes, Es As en Des. Dus staat er vooraan bij de muzieksleutel 4 mollen, dan weet je vanaf nu dat het muziekstuk in de toonsoort As is geschreven.

De As is dan de grondtoon en het stuk zal meestal eindigen met een As of As-akkoord. De tonen uit de toonsoort As zijn: As – Bes – C – Des – Es – F – G – As In de afbeelding hieronder zie je de hiervoor besproken toonsoorten met mollen. De naam van de toonsoort, welke mollen er in voorkomen zowel uitgeschreven als op de notenbalk en tenslotte welke tonen reeks er in die toonsoort zitten.

Ook deze afbeelding kun je weer als pdf uitprinten, wanneer je op de afbeelding klikt. Dit is het overzicht van de 9 meest gebruikte toonsoorten dat ik je wilde geven. Ik hoop dat het je helemaal duidelijk is en je nu begrijpt hoe het zit met de toonsoorten en de daarbij behorende kruizen of mollen. Leuk als je hieronder even laat weten of het je helemaal duidelijk is of dat je nog extra uitleg zou willen hebben. Over de schrijver

Waar staat de afkorting FIS voor?

Fédération Internationale de Ski
FIS
Sport Skiën
Regio Mondiaal
Algemene gegevens
Voorzitter Johan Eliasch
Zetel Oberhofen am Thunersee Zwitserland
Oprichtingsjaar 2 februari 1924
Structuur
Olympisch comité IOC
Website
Portaal Sport

/td>

De Fédération Internationale de Ski (afgekort: FIS ; Engels : International Ski Federation ; Duits : Internationaler Ski Verband ) is de internationaal overkoepelende sportbond voor alpijnse en noordse skisporten, alsook moderne sporttakken zoals freestyleskiën.

 • De FIS werd opgericht op 2 februari 1924 in Chamonix-Mont-Blanc, tijdens de eerste Olympische Winterspelen,
 • De organisatie telde toen 14 leden.
 • Anno 2020 waren dat er 123.
 • Officieel kent de organisatie drie werktalen: Engels, Frans en Duits,
 • De Fédération International de Ski staat sinds 1998 onder leiding van de Zwitser Gian Franco Kasper en heeft haar hoofdkantoor in Oberhofen am Thunersee in Zwitserland,

De FIS is verantwoordelijk voor de organisatie van de meeste wereldbekers en wereldkampioenschappen in de verschillende takken van alpijns en noords skiën. Maar ook grasskiën en rollerskiën, geen typische wintersporten, vallen onder het gezag van de FIS.

Hoe spreek je f# uit?

Hoe de naam verandert met een kruis – Wanneer je een kruis naast (altijd aan de linkerkant van de noot) ziet staan verandert niet alleen de toets die je moet spelen, maar ook de naam van de toets. Achter de naam van de noot komen de letters “is” te staan.

Hoe vind ik de juiste akkoorden bij een melodie?

Hoe zoek je akkoorden bij een melodie? – Een muziekstuk is opgebouwd uit de tonen van een toonladder. Of je nu de melodie speelt, akkoorden of beide, je gebruikt de tonen van de toonladder waaruit je muziekstuk bestaat. Dat betekent dat je akkoorden zoekt die horen bij de toonladder van een melodie. Heb je zelf een melodie bedacht of maak je gebruik van een bestaande melodie? Zoek dan uit in welke toonladder deze melodie staat. Dit doe je door eerst de grondtoon van een melodie te leren horen, Daarna ga je de tonen van de melodie op een rij zetten, waarbij je de rij begint met de grondtoon. Deze volgorde van tonen is de toonladder van de melodie, Vervolgens kun je een overzicht maken met de akkoorden die horen bij jouw melodie. Wil je meer leren over toonladders en welke akkoorden daarbij horen? Neem dan een muziektheorie abonnement >>,

Welke akkoorden gaan goed samen?

Welke accoorden horen bij elkaar?

MAJEUR MINEUR
Basis accoorden in C: C, F, G7 Am, Dm, E7
Basis accoorden in G: G, C, D7 Em, Am, B7
Basis accoorden in D: D, G, A7 Bm, Em, Fis7
Basis accoorden in A: A, D, E7 Fism, Bm, Cis7

Hoe heten alle noten?

We gebruiken de eerste 7 letters van het alfabet om de muzieknoten een naam te geven: A, B, C, D, E, F en G. Als je die op een piano speelt, gebruik je de witte toetsen, en die noemen we de stamtonen. In het rijtje A B C D E F G klinkt A het laagst, en G het hoogst.

Welke Notennamen zijn er?

Wat zijn de notennamen? – Een toon is een klank, datgenen wat je hoort. De tonen die in het notenschrift opgeschreven worden heten stamtonen, De namen van de stamtonen zijn A, B, C, D, E, F en G. Een noot is een toon opgeschreven in het notenschrift. Alleen de stamtonen worden opgeschreven. De notennamen zijn A, B, C, D, E, F en G, dit zijn de namen van de stamtonen. De notennamen en de plek waar je deze opschrijft in het notenschrift. Van elke noot die je opschrijft in het notenschrift is het geheel duidelijk welke toon je moet spelen en hoe die heet. Een noot kan maar één naam hebben. Daar is geen twijfel over mogelijk. Maar met pianotoetsen is dat anders, deze kunnen namelijk wel meerdere namen hebben. Wil je weten hoe dit zit? Lees dan verder!

Wat betekent een octaaf?

Hoe klinkt een octaaf? – Het octaaf is een bijzondere samenklank. We ervaren de twee noten als dezelfde klank terwijl de een toch hoger is dan de ander. Dat heeft een natuurkundige oorzaak. De frequentie van de hoge noot is precies het dubbele van de frequentie van de lage noot, een verhouding van 2:1.

 • Ofwel: de lage noot veroorzaakt binnen een seconde precies de helft van het aantal trillingen veroorzaakt door de hoge noot.
 • De afstand tussen noten van verschillende hoogte (tonen) wordt interval genoemd.
 • Het interval tussen de eerste en de achtste toon in een toonladder heet een octaaf.
 • Het woord octaaf is afkomstig van het Griekse woord okta, dat acht betekent.

De twee noten waartussen een octaaf klinkt hebben dezelfde naam; een octaaf klinkt bijvoorbeeld tussen een a en de eerstvolgende a daarboven of -onder.

Hoe toonladders herkennen?

De mineur toonladder – Ik heb uitgelegd dat de majeur toonladder bestaat uit de volgorde: heel – heel – half – heel – heel – heel – half. Maar er zijn ook muziekstukken te vinden waarbij de volgorde anders is, bijvoorbeeld bij Fur Elise van Beethoven of de Turkse Mars van Mozart Als je de tonen van deze stukken op een rij zet krijg je de toonladder: A B C D E F G A, De A mineur toonladder heeft de volgorde heel – half – heel – heel – half – heel – heel. Zo klinkt de A mineur toonladder. Hoor je dat deze toonladder anders klinkt dan de majeur toonladder? Zie je dat de halve afstanden op een andere plek zitten dan bij de majeur toonladder? Dat bij deze toonladder de laatste afstand een hele is en geen halve, zoals bij majeur? Dit is belangrijk en daar vertel ik straks meer over.